Velkommen til Jonsvatnet Brass

Jonsvatnet Brass er et amatørkorps i Trondheim. Brassbandet består av ca. 25 medlemmer i alderen 16-65 år.

Vi holder konserter og deltar i lokale konkurranser med jevne mellomrom, og de siste årene har vi også deltatt i Trøndersk Mesterskap i 2. divisjon.

Vi ser frem til å delta på NM Brass for første gang i 2023.

Vi øver på onsdager på Solbakken skole!